Medlemskab

Køb dit medlemskab til Boxen

På denne side kan du se, hvilke typer af medlemskaber vi har i Boxen samt du kan se Boxens åbningstider.

Har du nogle tvivlsspørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Voksen 18-64 år : 250 kr. pr. måned
Voksen o. 65 år : 200 kr. pr. måned
Unge u. 18 år : 200 kr. pr. måned
Studerende : 200 kr. pr. måned
Husstand : 650 kr. pr. måned
Dagskort : 75 kr.
10 turs kort : 600 kr. (gyldigt i 6 måneder)
Bero : 50 kr. pr. måned

 

Oprettelsesgebyr : 200 kr.
—> Køb dit medlemskab her! 
Åbningstider i Boxen :
Mandag kl. 05-23
Tirsdag kl. 05-23
Onsdag kl. 05-23
Torsdag kl. 05-23
Fredag kl. 05-23
Lørdag kl. 05-23
Søndag kl. 05-23

 

– – – – – –

Medlemsbetingelser i Boxen hos Rindom Kost & Motion

Gældende pr. 01.08.2021

§1. Medlemskab

Et medlemskab er personligt og må IKKE benyttes af andre end medlemmet selv eller overdrages til andre. Træning i Boxen uden medlemskab sidestilles med butikstyveri og anmeldes. I tvivlstilfælde kan ansatte hos Rindom Kost & Motion forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto mm. skal meddeles til Rindom Kost & Motion.

Betingelserne for et medlemskab i Boxen kan ændres med 30 dages varsel. De ændrede betingelser vil ved ikrafttrædelse være synligt opstillet i Boxen.

Husstand medlemskab kan kun registreres ved at kontakte os på mail mrk. Husstand medlemskab.

§2. Dørkode

Din dørkode er PERSONLIG og må IKKE overdrages til andre. Gøres dette, vil man blive bortvist, medlemskabet opsiges samt der pålægges et efterkrav på 750 kr.

§3. Varighed

Der er tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Man er selv ansvarlig for at opsige sit medlemskab, hvis ikke andet er aftalt. Køber du et dagskort, er din unikke kun gyldig én gang!

§4. Opsigelse

Et medlemskab kan opsiges løbende måned + én måned (dog senest d. 25. i en måned). Opsigelse kan kun ske skriftligt på mail : info@rikomo.dk “mrk. opsigelse medlemskab”. Dit medlemskab er først opsagt, når du har modtaget en kvittering, der bekræfter opsigelsen. Medlemmet må ikke selv standse betalingen i banken. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt/ændret, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse/ændring. PBS medlemskabet er knyttet til dine kontooplysninger. Disse krypteres efter indtastning. PBS medlemskabet opkræves d. 1. i hver måned. Rindom Kost & Motion kan i henhold til §11 også opsige medlemskabet.

§5. Betaling

Ved oprettelse af et medlemskab, tilmeldes medlemmet til PBS, der søger for automatisk fremadrettet betaling. Opkrævningen koster 5 kr. pr. betaling. PBS medlemskabet er knyttet til dine kontooplysninger. Disse krypteres efter indtastning. PBS medlemskabet opkræves d. 1. i hver måned.
For sen betaling: Betales medlemskabet ikke til den aftalte tid, udstedes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr på 100 kr.

§6. Bero

I tilfælde af sygdom eller ferie er det muligt at sætte medlemskab i bero. Bero koster 50,- pr. måned i den valgte periode. Foretagelse af bero skal ske ved at skrive en mail til info@rikomo.dk “mrk. bero” og skal ske senest d. 25. i måneden forinden ikrafttrædelse. Bero starter pr. d. 1. i den efterfølgende måned og der kan kun sættes i bero pr. hele måned. Det vil sige, at du ikke kan træne i de måneder du vælger at sætte dit medlemskab i bero. Dit medlemskab kan ikke sættes i bero i din opsigelsesperiode.

§7. Umyndige medlemmer

Personer under 18 år kan ikke selv tegne et medlemskab hos Rindom Kost & Motion. Er en person under 18 år eller umyndig, kan et medlemskab kun opnås, hvis en forælder eller værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Dette skal gøres ved at kontakte os pr. mail info@rikomo.dk og der aftales en tid for en personlig dialog mellem den unge , dennes værge samt en ansat hos Rindom Kost & Motion. Unge mellem 12-15 år må kun træne i Boxen sammen med deres værge.

Børn og ansvar: Medbringer man børn i Boxen hos Rindom Kost & Motion, er dette på eget ansvar! Her henvises til almen omtanke for medbragte børn og Boxens andre brugere! Børn må ikke færdes på egen hånd og SKAL opholde sig i KidsZone, mens mor og far træner. Man er velkommen til at medbringe egen iPad el. lignende. Det er forældrenes ansvar, at børnene bliver i KidsZone og IKKE går med mor og far rundt i Boxen!

§8. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader at styrketræne i Boxen hos Rindom Kost & Motion. Er du i tvivl om eventuelle risici, bør du få foretaget et dybdegående sundhedstjek hos en læge inden opstart!
Rindom Kost & Motion tager IKKE ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§9. Værdigenstande

Værdigenstande er medlemmets eget ansvar, idet Rindom Kost & Motion ikke erstatter tab pga. tyveri eller tingskade. Der henvises til at bruge skabene i omklædningsrummene med brug af egen hængelås.

§10. Ordensregler

Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning. Efter brug af træningsmaskinerne, skal disse aftørres/rengøres. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efter brug. Se “Husregler” længere nede på siden samt i Boxen.

§11. Udelukkelse af medlem

Rindom Kost & Motion kan til enhver tid uden angivelse af grund afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning! I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. indtagelse af stoffer, chikane, hærværk, mangel på respekt for oprydning/rengøring eller udlån af dørkode, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art!

§12. Ophavsret

Rindom Kost & Motion har ophavsret på alt udleveret materiale, træningsprogrammer samt individuelle programmer. Ved offentliggørelse eller videregivelse af disse, opsiges medlemskabet omgående, og der tages stilling til om der skal foretages yderligere.

§13. Fortrydelsesret

For køb af medlemskaber på internettet har du 4 dages fortrydelsesret, fra den dag medlemskabet er købt. Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du IKKE har brugt dit medlemskab! Ellers gælder almindelige opsigelsesvilkår. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du tage kontakt til Rindom Kost & Motion. Gebyrer o.l. refunderes ikke.

§14. Ændring af medlemsbetingelser- samt priser

Rindom Kost & Motion forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Ændringer meddeles ved opslag i centeret samt online senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§15. Kriterier for automatisk træk

Det er medlemmets eget ansvar at konto oplysninger stemmer overens med PBS kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en månedlig transaktion på beløbet. Betalingskortet som benyttes til dit medlemskab, skal kunne lave transaktioner via Internettet. Medlemmet er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata samt kontooplysningerne er korrekte. Overholdes dette ikke kan Rindom Kost & Motion uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet. 

§15.1. Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Du er som kunde og kortindehaver ansvarlig for, at dine kortdata er korrekte og opdaterede. Du hæfter som kunde for det valgte abonnement indtil en eventuel opsigelsesdato.

§15.2. Opdatering af kortnummer

Du kan opdatere dit kortnummer, hvis du har brug for at forny eller slette oplysninger. Det kan være relevant, hvis du eksempelvis skifter kort.  Du opdaterer dine kortdata ved at logge ind på din profil eller ved henvendelse i fitnesscentret. Du er som kunde selv ansvarlig for, at dine kortdata er korrekte og opdaterede. Overholdes dette ikke kan Rindom Kost & Motion uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§15.2. Kvitteringer

Kvitteringer, der indeholder bekræftelse, informationer, ændringer eller opsigelse om dit abonnement leveres via e-mail. Kvitteringer sendes til den e-mail, som du ved oprettelse af abonnementet har angivet eller som du efterfølgende har opdateret til på din brugerprofil. Det er dit ansvar, at vi er i besiddelse af korrekt e-mail.

§16. Persondatapolitik / Privatlivspolitik

Som medlem i Boxen indsamler vi følgende data om dig: navn, adresse, postnr., by, e-mail, tlf., fødselsdatoFormålet med at indsamle disse data er at kunne identificere dig samt beskytte dig bedst muligt. Informationerne deles ikke med tredje part og videregives ikke. Dine data opbevares i 6 måneder efter endt medlemskab.

§17. Priser

Prisstigninger- / ændringer vil blive varslet min. 30 dage inden ikræfttrædelse. 

Har du yderligere spørgsmål?

Uanset hvad det drejer sig om, står vi klar til at hjælpe dig

Husregler i Boxen hos Rindom Kost & Motion

 

Gældende pr. 01.08.2021